W sobotę 14 lipca 2018 roku w Wołkowianach odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 – lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołkowianach.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym w Klesztowie odprawionej przez ks. Proboszcza Jacka Barteckiego w intencji jednostki OSP w Wołkowianach oraz byłych i obecnych druhów z tej jednostki i ich rodzin.
Od godz. 17.00 na placu przy remizie OSP w Wołkowianach rozpoczęły się oficjalne uroczystości jubileuszowe.
Naczelnik OSP Pan Krzysztof Gieleta powitał przybyłych na  uroczystość zaproszonych gości, strażaków oraz zgromadzonych mieszkańców Wołkowian.
Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Brygadier Wojciech Chudoba Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda, Przewodniczący Rady Gminy Żmudź Pan Krzysztofem Gawrjołek, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy.
W dalszej części uroczystości odczytano rys historyczny jednostki OSP w Wołkowianach.
Następnie wręczono medale i odznaczenia zasłużonym druhom:

Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie:
Sławomir Gierszon, Marcin Kokot, Antoni Grzegorczyk i Przemysław Zarek

Brązowy medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie:
Krzysztof Gieleta. Konrad Macioszek

Odznakę Strażak Wzorowy nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie otrzymali druhowie:
Janusz Szadowski, Jakub Florek, Seweryn Hipsz i Kamil Dudek
Medale oraz odznaki wręczyli Brygadier Wojciech Chudoba oraz Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP RP Pan Zbigniew Narolski

Odznakę „Za wysługę lat” nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żmudzi otrzymali:
1. Za wysługę 45 lat – Druh Mieczysław Adamowicz
2. Za wysługę 40 lat – Druhowie Ryszard Mazur, Tadeusz Hipsz, Stanisław Wolski
3. Za wysługę 35 lat – Druhowie Zbigniew Bereżański, Kazimierz Terlecki
4. Za wysługę 20 lat – Druh Mariusz Gieleta
5. Za wysługę 15 lat – Druh Robert Gieleta

Odznaki wręczyli: Brygadier Wojciech Chudoba oraz Prezes Gminny OSP Druh Jacek Raczkiewicz

Następnie Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda wręczyła zasłużonym strażakom podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz OSP w Wołkowianach.
Na zakończenie odsłonięta została tablica upamiętniająca Obchody Jubileuszu 70-lecia OSP w Wołkowianach.