W lipcu br. rozpoczęła się inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki - od km 0+ 000 do km 1+ 380".

Czytaj więcej ...