Korowaj – rodzaj kołacza tradycyjnego, obrzędowego pieczywa pszennego lub żytniego, najczęściej weselnego. W Polsce przyjęty z kultury wschodniej. Korowaj przygotowywały ostatniego dnia przed ślubem kobiety, nazywane korowajnicami a przy wypieku nie mogli być obecni mężczyźni.
Korowaj ze zdjęcia możemy oglądać w Skansenie w Stanisławowie.