XV Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej, który odbył się 8 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Żmudzi zgromadził młodych uczestników z 11 szkół z terenu powiatu chełmskiego. Organizatorzy wydarzenia to: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy Żmudź i Szkoła Podstawowa    w Żmudzi. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pani Ewa Bejster starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan Krzysztof Gawrjołek Przewodniczący Rady Gminy Żmudź, Pan Radosław Rakowiecki członek Rady Powiatu w Chełmie.

   Celem Przeglądu jest popularyzowanie wśród młodego pokolenia pieśni legionowych. Powszechnie znane pieśni o rozmarynie, białych różach czy piechocie utworzyły kanon pieśni, określany mianem legionowych. W dziejach pieśni polskiej pieśń legionowa zajmuje miejsce szczególne - była ona pieśnią zwycięstwa, a przez to  pieśnią niepodległości. Honorowy patronat nad uroczystością objęła Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, natomiast patronat medialny Super Tydzień chełmski i radio Bon Ton. Poczęstunek dla wszystkich uczestników   zorganizowała Szkoła Podstawowa Żmudzi   wraz z rodzicami   uczniów tejże szkoły, natomiast przygotowali go   uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie w formie pokazu gastronomicznego.

W gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Żmudzi wystąpiło ponad 150 uczniów. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

szkoły podstawowe klasy I-III, soliści
I miejsce Marietta Pieczykolan ze Szkoły Podstawowej w Żmudzi
II miejsce Adrian Kozłowski z Zespołu Szkół w Sawinie
III miejsce Nikola Krasnowska z Zespołu Szkół w Białopolu

szkoły podstawowe klasy I-III, zespoły

wyróżnienia: „Mali Uherzacy” z Zespołu Szkół w Uhrze, „Śpiewające nutki” z Zespołu Szkół w Sawinie, „Bajdusie” z Zespołu Szkół w Wierzbicy

szkoły podstawowe klasy IV-VI, soliści
I miejsce Julia Augustynek z Zespołu Szkół w Białopolu
II miejsce Kacper Klekot ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu
III miejsce Szymon Krzeszczyk z Zespołu Szkół w Sawinie

szkoły podstawowe klasy IV-VI, zespoły
I miejsce Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Okszowie
II miejsce Zespół „Śpiewająca szóstka” z Zespołu Szkół w Białopolu
III miejsce Chór ze Szkoły Podstawowej w Sawinie

gimnazja, soliści
I miejsce: Aleksandra Wołoszkiewicz z Zespołu Szkół w Sawinie
wyróżnienia: Patrycja Wilgos z Zespołu Szkół w Białopolu, Julia Gąsior z Publicznego Gimnazjum
w Sielcu, Jagoda Bereda z Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Natalia Wrona z Zespołu Szkół w Sawinie
gimnazja, zespoły
I miejsce Chór z Gimnazjum w Sawinie
II miejsce Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Okszowie
III miejsce Zespół „Tęcza” z Zespołu Szkół w Białopolu

   Nagrody ufundowane przez   Starostwo Powiatowe w Chełmie wręczyli: Pani Małgorzata Piątek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi, Pani Ewa Bejster przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Joanna Wąsowicz – przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Pani Elżbieta Kułaczkowska – przewodnicząca komisji konkursowej oraz Pan Krzysztof Gawrjołek Przewodniczący Rady Gminy Żmudź. Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania zaangażowanym   rodzicom, Pani Agacie Greli - Stasiuk i pracownikom szkoły   za ogromne zaangażowanie w przygotowanie   Przeglądu: Pani Lucynie Białowąs, Pani Beacie Łatwińskiej, Pani Małgorzacie Olszewskiej, Panu Arkadiuszowi Cichoszowi, pracownikom obsługi szkoły podstawowej i gimnazjum. Serdeczne podziękowania skierowane są również do Pana          dr inż. Lecha Mazurka dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie, Pana Tomasza Białowąsa – wicedyrektora Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie oraz uczniów, którzy pod kierunkiem Pani Elwiry Dobrowolskiej przygotowali pokaz gastronomiczny.

Honorowy Patronat: Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty

Patronat medialny: Super Tydzień Chełmski, Radio BON TON