Ułatwienia dostępu

 

Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców Pobołowic Kolonii oraz Wołkowian, że dnia 7 lipca 2023 r., Rada Powiatu w Chełmie podjęła Uchwałę Nr LII/372/2023 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego. Kwota zmniejszonej opłaty wynosi 41,00 zł. Obniżenie opłaty ma zastosowanie do wniosków złożonych 3 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie. Uchwała ma zastosowanie, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu wymagająca wydania nowych dokumentów spowodowana została nadaniem nazw ulicom w wyżej wymienionych miejscowościach uchwałami Nr LIII/357/2023 i LIII/356/2023 Rady Gminy Żmudź z dnia 2 marca 2023 r.

Pin It