Ułatwienia dostępu

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Żmudź informuje o otwartym naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji należy zgłaszać w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. poprzez złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Żmudź (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22, 22 – 114 Żmudź.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

 

Pin It