Ułatwienia dostępu

 

W związku z prognozowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zjawiskami roztopów i opadów deszczu oraz rekomendacjami opracowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów obiektów. Informujemy również, że odpowiednie służby nadzoru budowlanego są uprawnione do egzekwowania tego obowiązku.

Wójt Gminy Żmudź
Edyta Niezgoda

Pin It