Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żmudź sprzedawane są Pozwolenia stałe na sportowy połów ryb na zbiorniku wodnym „Dębowy Las” w m. Wołkowiany Gm. Żmudź.
Pozwolenia ważne są  od 30 kwietnia 2021r. do 31 października 2021 r.
Cena pozwolenia - 250 zł.
Pozwolenia dwudniowe będą sprzedawane od 26 maja i ważne będą od 1 czerwca do 31 października
Płatność wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żmudź:
 Nr rachunku 53 8195 0009 2003 0050 0340 0001 BS w Leśniowicach, Odział w Żmudzi, lub bezpośrednio w BS w Żmudzi (druk przelewu do pobrania) Kasa banku czynna jest do godz. 14.00
W treści przelewu należy doppisać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Druki dostępnę są też w Urzędzie Gminy
Pozwolenie wydane zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku Urzędu Gminy.
UWAGA: Pozwolenie na sportowy połów ryb ważne jest wyłącznie wraz z dowodem wpłaty

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o rybactwie śródlądowym amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską.

Regulamin sportowego połowu ryb na zbiorniku wodnym "Dębowy Las"