W dniu 08 listopada 2018 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 104989L w miejscowości Żmudź.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 20 wrześnie do 29 października.

Przetarg na to zadanie odbył się  23.08.2018 r. wpłynęło 2 ważne  oferty.
W dniu 20.09.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj.
Konsorcjum Firm :
B.G. Construction Sp. z o.o „LIDER”  Wólka Tarnowska 55 ,  22-150 Wierzbica LIDER,
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernarda Kaleta „PARTNER” Wólka Tarnowska 55 , 22-150 Wierzbica PARTNER,
Usługi Transportowe ,Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne S.C. Niedźwiedzcy „PARTNER”
Kulczyn  14a 22-235 Hańsk Pierwszy PARTNER.

Zakres robót przedstawiał się następująco:

- roboty ziemne i wykopy pod koryto;
- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0  mm gr. 20 cm ;
- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0  mm gr. 15 cm ;
- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4 – 31,5   mm gr. 10 cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamkniętej AC8S   
  grubości 5 cm; 
- pobocza i roboty wykończeniowe;                                           
- oznakowanie.

20181015_111216.jpg 20181015_111324.jpg P1090997.JPG

P1100005.JPG P1100008.JPG P1100011.JPG

zDSC_0054.JPG zDSC_0058.JPG