W dniu 28 maja 2012 r. Gmina Żmudź podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013