W dniu 21 listopada 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Klesztowie a Województwem Lubelskim w sprawie realizacji operacji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez remont zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym w Klesztowie”.

Celem operacji jest „Zachowanie cennego obiektu kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych
w zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym w Klesztowie”. Parafia na realizację niniejszej operacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 52 557,00 zł.

Realizacja operacji jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.