Trwają prace remontowe w ramach operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez remont zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym w Klesztowie”.

W ramach zadania zostanie wykonany remont tynków zewnętrznych (uzupełnienie ubytków), roboty remontowe tynków wewnętrznych (odkucie zniszczonych tynków wewnętrznych
i wykonanie nowych) oraz roboty remontowe wewnętrzne w zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym w Klesztowie (wykonanie schodów drewnianych, wykonanie podbudowy i podłogi na parterze w dzwonnicy, wykonanie wystroju i barierek widokowych, wykonanie podłogi na piętrze oraz montaż drzwi wewnętrznych dzwonnicy). Wartość realizowanych robót to 51 453,60 zł.

Realizacja operacji jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.