W dniu 15 września 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi a Województwem Lubelskim w sprawie realizacji operacji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wykonanie instalacji zabezpieczająco – sygnalizacyjnych w zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi”.

Celem operacji jest „Zachowanie cennego obiektu kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wykonanie instalacji zabezpieczająco – sygnalizacyjnych w zabytkowym Kościele w Żmudzi”. Parafia na realizację niniejszej operacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 52 302,00 zł.

Realizacja operacji jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.