W dniu 15 września 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi a Województwem Lubelskim w sprawie realizacji operacji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wykonanie instalacji zabezpieczająco – sygnalizacyjnych w zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi”.