Nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł (ne o) miesięcznie na każde drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny z dochodami poniżej 800 zł (ne o) na osobę i poniżej 1200 zł (netto) w przypadku dziecka niepełnosprawnego – otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Żmudź w ramach operacji "Spotkania z tradycją kulinarną regionu - Żmudzkie smaki" wydało folder kulinarny z przepisami. Folder współfinansowany został ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Żmudzkie smaki - przepisy