Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Żmudź w ramach operacji "Spotkania z tradycją kulinarną regionu - Żmudzkie smaki" wydało folder kulinarny z przepisami. Folder współfinansowany został ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Żmudzkie smaki - przepisy