„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Wólczanki” otrzymało grant w wysokości 9 624,00 zł pn. „Przez integrację do aktywizacji” mający na celu włączenie społeczne mieszkańców Gminy Żmudź poprzez zwiększenie ich aktywności i zintegrowania współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach grantu zrealizowane zostaną dwie inicjatywy społeczno-kulturalne, integrujące i aktywizujące środowisko lokalne.

- spotkanie integracyjne w Wólce Leszczańskiej – 17 czerwiec 2018 r. o godz. 14.00 przy Środowiskowym Domu Samopomocy "Wrzos".

- spotkanie integracyjne nad zalewem Dębowy Las w Wołkowianach - 22 lipiec godzina 14.00