Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żmudź uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie;

- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków
o dofinansowanie;

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Godziny funkcjonowania punktu: Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz pod adresem internetowym:

www.czystepowietrze.gov.pl

 

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Żmudź

Liczba złożonych wniosków: 31

Liczba zawartych umów: 29

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 12

Kwota wypłaconych dotacji: 402 382,66 zł

 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Żmudź.