W dniu 15 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Integracja – aktywizacja”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs grantowy „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”i uzyskał bardzo wysokie 27 miejsce spośród 378 złożonych wniosków.

Dzięki temu Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 700,00 zł na organizację „Dnia sąsiada” spotkania integracyjnego dla mieszkańców gminy. Projekt będzie realizowany od 01.05.2016 r. do 31.07.2016 r.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość na temat roli aktywności społecznej u 80 mieszkańców gminy Żmudź oraz w działalność stowarzyszenia włączą się 3 osoby z terenu gminy. Ponadto dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość roli wolontariatu w rozwoju społeczności lokalnej u 80 mieszkańców gminy Żmudź. Dzięki realizacji projektu wzrośnie potencjał instytucjonalny do realizacji kolejnych projektów u 1 dodatkowego stowarzyszenia z terenu gminy Żmudź.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki we współpracy z Urzędem Gminy Żmudź oraz Środowiskowym Domem Samopomocy „Wrzos”
w Wólce Leszczańskiej.