Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
„Dziarskie Wólczanki”,
Środowiskowy Dom Samopomocy „WRZOS”,
Urząd Gminy Żmudź

Zapraszają mieszkańców Gminy Żmudź na

 „Dzień sąsiada – spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy Żmudź

Ogłoszenie

Regulamin konkurencji „Rzut wałkiem na odległość” rozgrywanej w ramach spotkania integracyjnego „Dzień sąsiada”

Regulamin konkurencji „Przeciąganie liny” rozgrywanej w ramach spotkania integracyjnego „Dzień sąsiada”

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURENCJI „RZUT WAŁKIEM NA ODLEGŁOŚĆ”

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURENCJI „PRZECIĄGANIE LINY”