W dniu 19 czerwca 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołkowianach podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby siedziby stowarzyszenia oraz społeczności Wołkowian”.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs grantowy „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” i uzyskał bardzo wysokie 25 miejsce spośród 282 złożonych wniosków. Dzięki temu Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 600,00 zł na remont oraz wyposażenie siedziby stowarzyszenia. Projekt będzie realizowany od 01.08.2017 r. do 15.09.2017 r.

Celem głównym projektu jest remont i wyposażenie siedziby stowarzyszenia co przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, wzrostu inicjatyw obywatelskich, rozwoju wolontariatu oraz integracji społeczności Wołkowian. Realizacja projektu stanowić będzie dobrą praktykę, która będzie mogła być wykorzystywana przez mieszkańców innych miejscowości. Zakupione wyposażenie służyć będzie nie tylko stowarzyszeniu ale również społeczności lokalnej po zakończeniu projektu co zapewni trwałość projektu i wpłynie na dalsze zaangażowanie społeczności Wołkowian w lokalne inicjatywy. Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość mieszkańców gminy w zakresie roli aktywności mieszkańców w życiu społeczności lokalnej co przełoży się na wzrost aktywności obywatelskiej.

Projekt jest realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wołkowianach we współpracy z Urzędem Gminy Żmudź.

OGŁOSZENIE