Ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Żmudź zabezpieczają policjanci z Komisariatu Policji w Żmudzi. Zatrudnionych jest 17 policjantów, których obszar działania oprócz gminy Żmudź obejmuje także gminy: Leśniowice, Wojsławice i Białopole.

Komendantem Komisariatu Policji jest podinspektor Sławomir Buczek.

Kontakt

KOMISARIAT  POLICJI  W  ŻMUDZI

Żmudź  8

Tel. (82) 560 11 10