Wójt Gminy Żmudź  informuje o możliwości zapisania się do usługi powiadamianie SMS Urzędu Gminy Żmudź, w celu otrzymywania bezpłatnych informacji sms dotyczących wszelkich informacji z działalności urzędu.
W celu zapisania się do usługi prosimy o wypełnienie OŚWIADCZENIA i dostarczenie podpisanego oświadczenia do Urzędu Gminy Żmudź, pok. Nr 11.