Ułatwienia dostępu

 

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych z siedzibą w Wólce Leszczańskiej, realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)" dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Termin realizacji zadania: 05.05.2024r. - 30.09.2024r. 

Pin It