To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 12 marca 1998 roku roku Rada Gminy w Żmudzi podjęła uchwałę w sprawie wzoru sztandaru. Nadanie prawa posiadania i przekazania sztandaru Radzie Gminy odbyło się w dniu 3 maja 1998 roku. Wzór sztandaru: sztandarem Rady jest przymocowana do drzewca tkanina z wyhaftowanym na złotym płacie herbem gminy oraz napisem: Rada Gminy w Żmudzi. Na odwrotnej stronie na płacie czerwonym tkaniny wyhaftowany jest srebrną nicią wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z napisem: 3 maj 1998 r.

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 19 grudnia 1997 roku Rada Gminy w Żmudzi podjęła uchwałę w sprawie herbu gminy.
Herb gminy Żmudź przedstawia na błękitnym polu w złotej łodzi niedźwiedzia czarnego, siedzącego ze srebrną obrożą na szyi i złotym wiosłem w łapach.
Herb odwołuje się do nazwy gminy, a także do jej tradycji. Niedźwiedź nawiązuje bezpośrednio do godła Księstwa Żmudzkiego (czarnego niedźwiedzia ), a także pośrednio do rodziny Żmudzkich - dawnych właścicieli tych ziem, którzy prawdopodobnie przybyli z Litwy (lub byli z nią szczególnie związani, czego może dowodzić nazwa miejscowości). Łódź natomiast symbolizuje pierwszych przybyłych osadników na te tereny.
Herb został opracowany zgodnie z regułami sztuki heraldycznej i ma wartości artystyczne. Jest symbolem gminy i wyrazem autonomii jej samorządu, a także wizytówką gminy.