Drewniany młyn wodno – gazowy w Pobołowicach Kolonii powstał w 1921 roku a w 1940 r. dobudowano do niego murowaną siłownię w rzadkiej dla Lubelszczyzny konstrukcji szachulcowej

z ramami z modrzewiowych słupów, wypełnionymi cegłą. Młyn upaństwowiony w 1953 roku, zaprzestał mielenia ćwierć wieku później i opuszczony zaczął ulegać dewastacji. W 1989 r. odkupiła go osoba prywatna urządzając w nim gospodarstwo agroturystyczne.