Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi powstał około 1753 r. z fundacji Jana Zamoyskiego, jako cerkiew greckokatolicka.

Jest to obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej z XVIII - wiecznym wyposażeniem. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z 1757 r. Po lewej stronie nawy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII w. , po prawej stronie nawy obraz Jezusa Miłosiernego. Obok kościoła zachowała się osiemnastowieczna drewniana dzwonnica.