Gmina posiada zbiorczą sieć kanalizacyjną o długości 12,82 km.

Do sieci kanalizacyjnej podłączone są gospodarstwa sołectwa Żmudź i Wólka Leszczańska

Na terenie gminy funkcjonuje 2 oczyszczalnie ścieków w miejscowości Żmudź i Wólka Leszczyńska.

Ze względu na rozproszoną zabudowę na terenie gminy funkcjonują 182 przydomowe oczyszczalnie ścieków.