Gmina zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wody w miejscowości Żmudź , a następnie poprzez sieć wodociągową i przyłącza, woda jest dostarczana do poszczególnych gospodarstw.

Długość sieci wodociągowej wynosi 61,1 km .

Na 17 sołectw występujących w gminie zbiorczą sieć wodociągową posiada 12 sołectw w tym jedno posiada częściową zbiorczą sieć wodociągową.