Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź w okresie od stycznia 2021 r.