Z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i problemy z nią związane zachęcamy do korzystania z profesjonalnego wsparcia fachowców: psychologa oraz terapeuty terapii uzależnień.

Profesjonalne wsparcie psychologa.
Szczegóły pod nr tel. 82 568 01 29 -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi.
Harmonogram pracy psychologa:

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 14 marzec 2022, 4 kwiecień 2022, 7 kwiecień 2022, 9 maj 2022, 6 czerwiec 2022, 4 lipiec 2022, 1 sierpień 2022, 5 wrzesień 2022,  3 październik 2022, 7 listopad 2022,
W godz. 08:00-15:00

Harmonogram pracy terapeuty ds. uzależnień:
1 lipiec 2022, 5 sierpień 2022, 2 wrzesień 2022, 7 październik 2022, 4 listopad 2022, 2 grudzień 2022
W godz. 14:30-16:30

Szczegóły pod nr tel. 82 568 01 82