Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żmudź realizuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Chełmie.
Dowóz uczniów dotyczy dwóch szkół funkcjonujących na terenie gminy, tj.

  • Szkoła Podstawowa w Żmudzi – w roku szkolnym 2015/2016 dowożonych jest 121 uczniów, dzienna trasa wynosi 106 km.
  • Gimnazjum Publiczne w Żmudzi – w roku szkolnym 2015/2016 dowożonych jest 60 uczniów, dzienna trasa wynosi 106 km.

Uczniowie korzystający z usług PKS Chełm maja zapewnioną opiekę osoby zatrudnionej przez organ prowadzący.
Przystanki autobusowe posiadają odpowiednie zadaszenie oraz siedziska.
Na terenie gminy funkcjonuje również komunikacja prywatna – BUS, świadcząca usługi przewozu osób (nie dotyczy dowozu uczniów do szkół).