Żmudź 2,  22-114  Żmudź
    tel. 82 568-01-82
    KRS: 0000304880
    REGON: 060375526
    NIP: 5632344765

Zarząd Klubu
Prezes      - Gorczyczki Mariusz
Wiceprezes  - Czarnota Dariusz
Sekretarz   - Raczkiewicz Jacek
Skarbnik    - Wikło Tomasz
Członek     - Rakowiecki Radosław

Komisja rewizyjna
Narolski Zbigniew
Bureć Jarosław
Wagner Grażyna

 

CELE STOWARZYSZENIA

Cele Klubu Sportowego „VICTORIA ŻMUDŹ”

 1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli w tym udzielanie pomocy rzeczowej.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:
  a) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
  b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i ponad lokalnej,
  c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  d) prowadzenie rekreacji ruchowej,
  e) prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
  f) prowadzenie działalności szkoleniowej
  g) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.