To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi powstał około 1753 r. z fundacji Jana Zamoyskiego, jako cerkiew greckokatolicka. Jest to obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej
z XVIII - wiecznym wyposażeniem. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z 1757 r. Po lewej stronie nawy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII w. , po prawej stronie nawy obraz Jezusa Miłosiernego. Obok kościoła zachowała się osiemnastowieczna drewniana dzwonnica.

Kościół w Klesztowie

Kościół parafialny w Klesztowie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP został wzniesiony około 1772 roku z fundacji Węglińskich dla unitów. Kościół w 1875 r. po kasacie unii został zamieniony na cerkiew prawosławną a w 1920 roku został wyświęcony na kościół rzymskokatolicki. Kościół był restaurowany w latach 1927 i 1958. Obiekt jest jednonawowy z późnobarokową polichromią Gabriela Sławińskiego. W skład zespołu architektonicznego wchodzi jeszcze dzwonnica, organistówka, przytułek i plebania.