RADNI GMINY ŻMUDŹ VIII KADENCJI

Krzysztof Gawrjołek – Przewodniczący Rady Gminy
Maria Domańczuk  – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Chwała Józef

Dzikowska Barbara

Głaz Jolanta

Łaszkiewicz Mariusz

Makowski Zdzisław

Pietryczuk Halina

Pokraka Stanisława

Radziewicz Katarzyna

Rzeźnik-Stempkowska Katarzyna

Senderski Jerzy

Szczerepa Zbigniew

Wagner Elżbieta

Załuska Anna