Dla ułatwienia naszym Interesantom załatwiania spraw - Urząd Gminy Żmudź opracowuje Karty Usług realizowanych przez stanowiska merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostaną one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że w/w formularze i wnioski można pobrać w formie papierowej w Urzędzie Gminy.

Sekretariat Urzędu Gminy Żmudź przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu Gminy i czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.