Drukuj
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Organizatorem konkursu jest p. Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. 
Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2021 roku i trwa do 28 marca 2021 roku. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do dnia 9 marca 2021 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście do siedziby WOK.
Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 28 marca 2021 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
 
Zgłoszenia przyjmuje GCK w Żmudzi.
 
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ II EDYCJAII EDYCJA
 
Zaproszenie do udziału w konkursie