Informuje się mieszkańców sołectwa Klesztów, że od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 15 maja 2022 r. będą prowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Klesztów.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców co do nadania nazw ulic w miejscowości Klesztów.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy sołectwa Klesztów posiadający czynne prawo wyborcze.

Propozycje nazw ulic w Klesztowie

Mapa ulic w Klesztowie