PUNKT KONSULTACYJNY

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Gminy Żmudź

ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź

tel. 82 568 01 82

DYŻUR

Aktualny harmonogram pracy punktu konsultacyjnego dostępny w pok. nr 3