Zasady utrzymywania świń w gminach, które znajdą się w obszarze ochronnym

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?