Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy do podtrzymywania dobrych praktyk stosowanych na terenie Gminy Żmudź w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie swoich posesji oraz w ich otoczeniu.

Zwracamy uwagę na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałości roślinne tj. liście i suche trawy mogą być wykorzystywane do produkcji kompostu, a odpady komunalne muszą być przekazywane firmie, która systematycznie je odbiera. Nie wolno spalać odpadów w piecach.

Teren posesji powinien być uporządkowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla przebywających na nim osób, ale również po to, aby nasze otoczenie wyglądało estetycznie.

Podkreślamy, że obowiązuje nas bezwzględny zakaz wypalania traw.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i o naszej kulturze. Wspólnie zadbajmy o dobry wizerunek naszej gminy.

 Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żmudź
Edyta Niezgoda