Drukuj

Od 1 sierpnia wszystkich okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Wzór wniosku oraz inne dokumenty wraz z instrukcjami ich wypełniania znajdują się na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie.

Niezbędnych informacji można też szukać na stronach okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Do wniosku należy załączyć: 

Warto zwrócić uwagę na dane jakie powinny znaleźć się na fakturze zakupu wapna. Faktura powinna zawierać informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących, a także o zawartości CaO lub CaO+MgO. Na przykład dla wapna nawozowego: 

Natomiast dla środka wapnującego: 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą koszty zakupu: