Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy do podtrzymywania dobrych praktyk stosowanych na terenie Gminy Żmudź w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie swoich posesji oraz w ich otoczeniu.

Zwracamy uwagę na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałości roślinne tj. liście i suche trawy mogą być wykorzystywane do produkcji kompostu, a odpady komunalne muszą być przekazywane firmie, która systematycznie je odbiera. Nie wolno spalać odpadów w piecach.

Teren posesji powinien być uporządkowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla przebywających na nim osób, ale również po to, aby nasze otoczenie wyglądało estetycznie.

Podkreślamy, że obowiązuje nas bezwzględny zakaz wypalania traw.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i o naszej kulturze. Wspólnie zadbajmy o dobry wizerunek naszej gminy.

 Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żmudź
Edyta Niezgoda

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości aplikowania do programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Szczegóły w linku:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 

Urząd Gminy Żmudź prowadzi usługę powiadamiania SMS dla mieszkańców. Polega ona na przekazywaniu ważnych informacji drogą krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon komórkowy.

W celu zamówienia usługi powiadamiania SMS wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, w którym musimy podać imię i nazwisko, numer swojego telefonu komórkowego, oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełniony papierowy formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żmudź lub w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Poprzez system powiadamiania SMS subskrybenci informowania są m.in. o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, szkoleniach dla mieszkańców, komunikatach o przerwach w dostawie mediów oraz innych powiadomieniach związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Systemem zarządza Urząd Gminy Żmudź. Więcej informacji: (82) 568 01 82.

Usługa jest bezpłatna.

REGULAMIN USŁUGI "SERWIS SMS GMINY ŻMUDŹ"

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS

OŚWIADCZENIE – REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS