Informuje się mieszkańców sołectwa Klesztów, że od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 15 maja 2022 r. będą prowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Klesztów.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców co do nadania nazw ulic w miejscowości Klesztów.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy sołectwa Klesztów posiadający czynne prawo wyborcze.

Propozycje nazw ulic w Klesztowie

Mapa ulic w Klesztowie

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zaprasza do korzystania ze swoich usług medycznych. Jesteśmy otwarci na wszystkich potrzebujących pomocy medycznej. Zapewniamy fachowy personel medyczny, dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz medycznego wykorzystywanego w czasie leczenia.

Nasze starania w zakresie udzielania świadczeń medycznych znajdują uznanie wśród pacjentów czego przykładem jest fakt, że zostaliśmy uznani za  jeden z najlepszych szpitali w kraju (9 pozycja w Polsce i 1 miejsce pośród szpitali w województwie lubelskim) w rankingu Newsweek. Best Hospitals 2021 - Poland (newsweek.com)

Zapraszamy również samorządy do wspólnej organizacji "Białych Niedziel" co daje szanse mieszkańcom (szczególnie małych miejscowości) na specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz wykonanie podstawowych badań a w przypadku wystąpienia takiej konieczności możliwość kontynuowania leczenia specjalistycznego w naszej placówce.