Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

Lp.

Przedsiębiorstwo

Data obowiązywania zezwolenia

1

Zakład Usługowo-Handlowy

Waldemar Szłapak

Dębina 4

22-122 Leśniowice

Tel. 82 567 61 50
22.02.2019 r. – 21.02.2029 r

2

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.

Kolonia- Okopy

22-175 Dorohusk

Tel. 82 566 11 02
06.03.2019 r. – 05.03.2029 r.

3

PTH Agro-Trans

Sławomir Czyż

ul. Diamentowa 5

22-113 Kamień

Tel. 82 567 15 13
12.03.2019 r. – 11.03.2029 r.

4

Eco Scania Karolina Maciukiewicz

ul. Kościelna 4

Srebrzyszcze

22-100 Chełm

Tel. 782 300 255
27.12.2019 r. – 26.12.2029 r.
5

TSP Kacper Zieliński

ul. Jedność 41/70,

22-100 Chełm

Tel. 515 388 996
14.06.2022 r. -13.06.2032 r.
6

EKO-SYSTEM Usługi Asenizacyjne Magdalena Ciszek

Strupin Duży 86

22-100 Chełm

Tel. 797 746 844
16.11.2022 r. – 15.11.2032 r.

 

INFORMUJEMY, że z powodów technicznych skup KUKURYDZY🌽 w Gorzelni Żmudź został ODWOŁANY‼️‼️

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski.

Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu.

 

Miejsca wydawania tabletek jodku potasu (PWTJP) na terenie Gminy Żmudź

 

 1. Mieszkanie prywatne Annopol 2
 2. Mieszkanie prywatne Bielin 5
 3. Świetlica wiejska Dryszczów 56
 4. Mieszkanie prywatne Kazimierówka 14
 5. Świetlica wiejska Klesztów, ul. Kościelna 12
 6. Świetlica wiejska Ksawerów 21
 7. Świetlica wiejska Leszczany, ul. Strażacka 12
 8. Mieszkanie prywatne Lipinki 50
 9. Świetlica wiejska Maziarnia 30
 10. Świetlica wiejska Pobołowice 36 A
 11. Świetlica wiejska Roztoka 14
 12. Świetlica wiejska Rudno 27
 13. Izba Regionalna Stanisławów 14
 14. Mieszkanie prywatne Syczów 11
 15. Świetlica wiejska Wołkowiany 26
 16. Środowiskowy Dom Samopomocy „WRZOS” Wólka Leszczyńska 34 A
 17. Szkoła Podstawowa w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7