Odwołania od decyzji kierowane są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie , a z zakresu zadań zleconych do Wojewody Lubelskiego w Lublinie.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania , we wtorek w godzinach od 7.00 do 16.00