Aktualności

Zapraszamy mieszkańców Gminy Żmudź do udziału w konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2022 – 2030, które będą prowadzone w dniach od 28.07.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje będą prowadzone z mieszkańcami Gminy Żmudź, z lokalnymi parterami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie. Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2022 – 2030 oraz zebrania opinii, uwag i propozycji zmian w zakresie tego dokumentu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Gmina Żmudź zakupiła  i przekazała uprawnionym wnioskodawcom laptopy wraz z oprogramowaniem.

Łącznie zakupiono 53 laptopy na kwotę 129 728,10 zł.

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 646 000,00 zł w ramach trzeciego naboru wniosków z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi”. W ramach inwestycji zostanie wykonana m.in. wymiana pokrycia dachu, docieplenie ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowa ogrodzenia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zapraszają do udziału w konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Gratulujemy serdecznie Państwu Kazimierze i Leszkowi Ciupa mieszkańcom miejscowości Wołkowiany, zajęcia I – go miejsca (etap regionalny), w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanym przez KRUS pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W etapie wojewódzkim gospodarstwo Państwa Ciupa również uzyskało doskonały wynik - zajęło II wysokie miejsce.


PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU  GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH  W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Żmudź do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W trosce o podnoszenie jakości życia seniorów, gmina Żmudź wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje, iż w roku 2022 przystąpiła do rządowego Programu pod nazwą "Korpus Wsparcia Seniorów” (moduł II). Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej,

Włącz się w przygotowanie nowej LSR na lata 2023-2029!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.