Aktualności

Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 25 listopada 2022 roku rusza dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2000,00 zł.

Z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków, węgiel wydawany będzie zgodnie z kolejnością wpływu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do Urzędu Gminy Żmudź. Zainteresowane osoby zawiadamiane będą telefonicznie o terminie odbioru węgla.

W związku z częstymi awariami pomp znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach w Żmudzi prosimy o nie wyrzucanie do kanalizacji nawilżanych chusteczek dla dzieci oraz innych odpadów tj. obierek, odpadów spożywczych, gąbek do naczyń, druciaków itp.

Wysokie koszty napraw urządzeń kanalizacyjnych będą powodowały znaczący wzrost cen za ścieki.

Gmina Żmudź wzięła udział w akcji „Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce wnioskowały o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem. Dzięki zebranym głosom gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania, dzięki temu przy budynku Urzędu Gminy postawiony został 10-metrowy maszt na którym powiewa flaga narodowa.

Trwa realizacja zadania finansowanego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Budowa budynku szatni na boisku sportowym”.

Do chwili obecnej zostały wykonane wykopy i ławy fundamentowe (zbrojenia, szalunki i betonowanie), ponadto wykonano nowe przyłącze wodociągowe.

W dniu 9 listopada 2022r zakończone zostały prace związane z modernizacją istniejącego placu zabaw przy szkole Podstawowej w Żmudzi polegające na wymianie urządzeń zabawowych i podłoża.

Zainstalowano nowe urządzenia typu:

  • Karuzela
  • Bujak „Konik”
  • Huśtawka
  • Zestaw zabawowy

W dniu 11 listopada 2022 r. obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Żmudź rozpoczęły się uroczystym podniesieniem Flagi Państwowej na maszt przy pomniku Niepodległości w Klesztowie podczas którego został odśpiewany Hymn Państwowy.