Aktualności

Rozpoczęto realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 104987L w miejscowości Maziarnia". W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty.

Roboty budowlane na ul. Brzozowej w Żmudzi dobiegają końca. Położona została nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe (pobocza i oznakowanie pionowe)

Trwają prace na drogach gminnych w Wólce Leszczańskiej. Wykonana została podbudowa oraz na wszystkich drogach położono nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

Gminne Centrum Kultury w Żmudzi ogłasza konkurs fotograficzny O REGIONIE

W dniu 04.05.2021 r Gminne Centrum Kultury w Żmudzi podpisało umowę z Narodowym Centrum Kultury, dotyczącą dofinansowania zadania, w ramach Programu EtnoPolska 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pod nazwą „Jarmark Aktywności Kobiet”.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104995L Lipinki-Kazimierówka” jest w trakcie realizacji. Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 08.01.2021r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert. 

Konkurs wiedzy o Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 skierowanym do studentów szkół wyższych. Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonym Regulaminie konkursu.

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/ umieszczono następujące informacje: