Aktualności

Rozpoczęto realizację zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Dryszczowie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty.

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

W dniu 24 lipca 2021 r. nad zalewem „Dębowy Las” odbyła się impreza plenerowa „Turniej Aktywności Kobiet” zorganizowany przez Urząd Gminy Żmudź i Gminne Centrum Kultury.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Chcąc zachęcić turystów do zwiedzenia naszego regionu Chełmski Park Wodny przygotował wystawę Galerii Atrakcji Turystycznych Powiatu Chełmskiego, w której zainteresowane gminy mogły przedstawić swoją ofertę turystyczno-kulturalną.

W dniu 24 lipca nad Zalewem Dębowy Las odbędzie się impreza plenerowa Turniej Aktywności Kobiet „Aktywni na rzecz dziedzictwa kulturowego”

Trwa I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski.

Na rowerze, kajakiem, konno a może pieszo? Nieważne jak smakujesz lubelskie.

Gmina Żmudź planuje złożyć wniosek do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.