Aktualności

26 kwietnia z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Żmudzi i Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się pierwsze z planowanego cyklu spotkanie  "Muzyczny Czwartek". 

27 kwietnia 2018r młodzi adepci wędkarstwa z Gimnazjum Publicznego w Żmudzi w ramach obchodów Dnia Ziemi pod opieką Pana Mariusza Gorczyckiego sprzątali teren wokół zbiornika wodnego "Dębowy Las" w Wołkowianach.

W dniu 10.04.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowym Spółka z o.o. ul. Grabowiecka 18”B” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 122311L w miejscowości Leszczany Kolonia”.

W dniu 23.04.2018 r. w Wojsławicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Chełm, Białopole, Dorohusk, Wojsławice i Żmudź w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

W dniu 22 kwietnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia działalności Kapeli „Żmudziaki”.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę na mocy której dofinansowanie uzyskał wniosek Gminy Żmudź pn. „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Żmudź – Pani Edyta Niezgoda odebrała w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z rąk Pana Ministra Joachima Brudzińskiego promesę na dotację w wysokości 72 000 zł przekazaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Żmudź odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa Żmudź w sprawie wspólnoty gruntowej.